Pengumuman


Pekeliling / Arahan Pendaftar

PEKELILING

Bil. Fail
Muat Turun Saiz
2012
1. Pekeliling pendaftar bil 1/2012 : Garis panduan pemberian bonus dan honorarium kepada kakitangan dan ALP PN2 384Kb
2. Pekeliling pendaftar bil 2/2012 : Manual mesyuarat agung tahunan PN2 75Kb
3. Pekeliling Pendaftar Bil 3/2012 Garis Panduan Penamaan Calon Bagi Jawatan Yang Dipilih Didalam Mesyuarat Agung Tahunan (MAT) Persatuan Nelayan 4.65Mb
4. Pekeliling Pendaftar Bil 4/2012 Garis Panduan Pemilihan Bagi Jawatan-Jawatan Yang Dipilih Di Dalam Mesyuarat Agung Tahunan (MAT) Persatuan Nelayan 2.83Mb
5. Pekeliling Pendaftar Bil 5/2012 Penetapan Kadar Elaun Hadir Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Nelayan Negeri dan Kebangsaan 662Kb
6. Pekeliling Pendaftar Bil 6/2012 Tegahan Politik Wang Untuk Kempen Pemilihan Ahli Lembaga Pengarah Dan Perwakilan Di Dalam Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Nelayan 870Kb
7. Pekeliling Pendaftar Bil 7/2012 Penetapan Kadar Elaun Hadir Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan 685Kb
2011
3. Pekeliling Pendaftar Bilangan 1/2011 : Profail Ahli Lembaga Pengarah Yang Dipilih Didalam Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Nelayan 69Kb
4. Arahan Pendaftar Persatuan Nelayan Bil. 2/2011 : Bahagian Keuntungan Persatuan Nelayan (PN) 455Kb
10. Pekeliling Pendaftar Bilangan 2/2011 : Semakan Kategori Ahli Persatuan Nelayan Kawasan Ahli Bersekutu - Seksyen 11(2) 89Kb
 11. Pekeliling Pendaftar Bilangan 3/2011 : Penetapan Kadar Elaun Hadir Mesyuarat Agung Persatuan Nelayan Kawasan 63Kb  
 12. Pekeliling Pendaftar Bilangan 4/2011 : Sumbangan Kepada Yayasan Nelayan Malaysia 639Kb  
 13. Pekeliling Pendaftar Bilangan 5/2011 : Pemberian Dividen/ Bonus dan Honorarium Bagi Akaun Persatuan Nelayan Yang Tertunggak 750Kb  
 14. Pekeliling Pendaftar Bilangan 6/2011 : Proses Semakan Kategori Ahli Persatuan Nelayan Kawasan 963Kb  
 15. Pekeliling pendaftar Bil 7/2011 : Kandungan Laporan Lembaga Pengarah Kepada Ahli-ahli Persatuan Untuk Disertakan Bersama Penyata Kewangan 2 69.5Kb
2010
16. Pekeliling Pendaftar Bil 1/2010 : Peringatan Untuk Menghantar Minit Mesyuarat (Bulanan) Ahli Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Ke Pejabat YB Menteri Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia (MOA) 910Kb
17. Pekeliling Pendaftar Bil 2/2010 : Penyediaan Biodata Keahlian ALP PNK Untuk Proses Semakan Kategori Oleh Wakil Pendaftar Peringkat Negeri 2010 2034Kb  
18. Pekeliling Pendaftar Bil 2/2010 : Tatacara Permohonan Pembiayaan Tabung Bantuan Audit/ Akaun PN 4512Kb
19. Pindaan Pekeliling Pendaftar Bil 2/2010 : Penyediaan Biodata Keahlian ALP PNK Untuk  Proses Semakan Kategori Oleh Wakil Pendaftar Peringkat Negeri Tahun 2010 680Kb
20. Pekeliling Pendaftar Bil 4/2010 : Persembahan Kumpulan-Kumpulan Wang Yang Diwakili Oleh Aset Di Dalam Akaun Penamat Persatuan Nelayan 1535Kb 
21. Arahan Menghentikan Bayaran Elaun Kehadiran Kepada Semua Pegawai LKIM Yang Menghadiri Sebarang Mesyuarat Di Persatuan Nelayan Atas Kuasa Atau Mewakili Pendaftar Dan Pegawai Penyelia Persatuan Nelayan. Bil 5/2010 609Kb
2009
22. Arahan Dan Peringatan Kepada Pengurusan PN Bil 1/2009 1.8 Mb
23. MAT Persatuan Nelayan 2010 – Proses Semakan Kategori Ahli Bil 2/2009 2.7Mb
24. MAT Persatuan Nelayan 2010 – Garis Panduaan Kelulusan Projek PN Bil 3/2009 1.3Mb
2008
25. Larangan Menjadi Ahli PN Bagi Pegawai / Kakitangan LKIM Bil 1/2008 442Kb
2007
26. Berhubung Pemegangan Saham Ahli Untuk Calon Jawatan – Jawatan Di PN Bil 1/2007 906Kb
27. Tatacara Urusan Lawatan Luar Negara Melibatkan Kakitangan LKIM Yang Di Biayai Melalui Peruntukan PN Bil 2/2007 903Kb
28. Tempoh Mengadakan MAT PN Mulai Tahun 2008 Bil 3/2007 396Kb
2006
29. Pemberitahuan Berhubung Surat – Surat Rasmi Untuk Tindakan Pejabat Pendaftar PN / KN Bil 1/2006 658Kb
30. Intipati Ucapan Amanat Y.B Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia Bil 1/2006 522Kb
31. Tempoh Akhir Mengadakan MAT Bagi Tahun 2006 Bil 2/2006 680Kb
2005
32. Pekeliling Pendaftar PN (Hutang Tertunggak ALP) Bil 1/2005 495Kb
33. Pekeliling Pendaftar PN (Pindaan Perlembagaan 15(a) Bil 2/2005 667Kb
2003
34. Transformasi PN Bil 1/2003 769Kb
35. Larangan Membayar Wang Saguhati Atau Habuan Kepada ALP Dan Kakitangan PN Bil 2/2003 850Kb
2001
36. MAT PN 2001 Bil 1/2001 2.3Mb
2000
37. MAT PN 2000 – Semakan Kategori, Tambah Saham, Sumbangan YANEM Bil 1/2000 1.1Kb

 

Halaman: 1  2  

Jabatan / Agensi

logo_moa logo_agrobank logo_doa logo_dof logo_dvs logo_fama logo_kada logo_lpp logo_mada logo_mardi logo_tekun

Pautan Berkaitan