Pengumuman


PROGRAM-PROGRAM YANG TELAH DIJALANKAN OLEH BAHAGIAN KAWALSELIA PENDARATAN IKAN LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA

 1. UNDANG-UNDANG TERPAKAI
  Undang-undang semasa dan yang telah dipinda bagi memberi kuasa kepada pegawai Bahagian Kawalselia Pendaratan Ikan menjalankan tugas adalah seperti berikut:
  • Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Akta 49,1971.
  • Peraturan-Peraturan Pemasaran Ikan 2010 yang berkuatkuasa pada 9 April 2010.
  • Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971, Kaedah-Kaedah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Kompleks Perikanan, Labuhan Perikanan Dan Jeti Pendaratan Ikan) yang berkuatkuasa pada 9 April 2010.
  • Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971, Peraturan-Peraturan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 2010 yang berkuatkuasa pada 9 April 2010 (Pengiktirafan Tempat Pendaratan Ikan Untuk Eksport Ikan Ke Kesatuan Eropah).

 2. PROSEDUR OPERASI PIAWAI DAN GARIS PANDUAN
  Prosedur Operasi Piawai (SOP) dan garis panduan yang telah disediakan oleh Bahagian Kawalselia adalah seperti berikut:-

  2.1 Prosedur Operasi Piawai
  • Prosedur Operasi Piawai (SOP) Untuk Kelulusan Dan Pengesahan Rasmi Terhadap Tempat Pendaratan Ikan Bagi Pembekalan Rantaian Makanan Ke Kesatuan Eropah.
  • Prosedur Operasi Piawai (SOP) Untuk Pemantauan Pengunaan Air Dan Ais Dalam Pembekalan Rantaian Makanan Ke Kesatuan Eropah.
  • Prosedur Operasi Piawai (SOP) Untuk Pemeriksaan Indeks Kesegaran Terhadap Bahan Mentah Produk Perikanan Di Tempat Pendaratan Ikan.

  2.2 Garis Panduan
  • Garis panduan Bagi Menyediakan Dokumentasi Terhadap Prosedur Operasi Piawai (SOP) Dan Penyediaan Manual Amalan Baik Kebersihan Di Tempat Pendaratan Ikan.
  • Garispanduan Bagi Keperluan Pematuhan Kesatuan Eropah Terhadap Tempat Pendaratan Ikan.

 3. VERIFIKASI TEMPAT PENDARATAN IKAN

  3.1 Bahagian Kawalselia Pendaratan Ikan LKIM Ibu pejabat telah menjalankan lawatan dan verifikasi awal ke atas Kompleks Pendaratan Ikan LKIM dan juga beberapa Jeti Pendaratan Ikan (persendirian) yang telah menunjukkan minat untuk mengeksport produk-produk perikanan ke Kesatuan Eropah (EU).

  Antara kompleks dan jeti pendaratan tersebut adalah seperti berikut :-

  Negeri Bil Kompleks dan Jeti Pendaratan Ikan Tarikh
  SABAH
  1
  QL DEEP SEA FISHING, KOTA KINABALU.
  20 Jun 2009
  2
  JETI KAULUAN, KOTA KINABALU
  20 Jun 2009
  3
  SABAH PORT, KOTA KINABALU
  20 Jun 2009
  4
  SCOW PERPUSTAKAAN, SANDAKAN
  19 Jun 2009
  5
  WIDEGROWTH, SANDAKAN
  19 Jun 2009
  6
  MERAK HATI, KUDAT
  20 Jun 2009
  7
  FOOK SOON, KUDAT
  20 Jun 2009
  SARAWAK
  1
  KUOK SUI SEA, SIBU
  2 Sept 2009
  2
  STRAITS SEA FOOD, SARIKEI
  3 Sept 2009
  3
  KIN EASTERN, SARIKEI
  3 Sept 2009
  4
  MULTI OCEAN, SARIKEI
  4 Sept 2009
  5
  KOMPLEKS LKIM BINTAWA
  4 Sept 2009
  PULAU PINANG
  1
  MITP, BATU MAUNG
  28 Okt 2009
  2
  GOH SIONG TEE MARINE PRODUCTS SDN BHD, BUKIT TAMBUN
  31 Nov 2009
  PERAK
  1
  HUP LEE SENG, HUTAN MELINTANG
  20 Ogos 2009
  2
  LENG WAH FISHERY SDN. BHD, H. MELINTANG
  20 Ogos 2009
  3
  KOMPLEKS LKIM KG. ACEH, LUMUT
  20 Ogos 2009
  PAHANG
  1
  KOMPLEKS LKIM KUANTAN
  13 Ogos 2009
  JOHOR
  1
  KOMPLEKS LKIM ENDAU
  30 Ogos 2009

  3.2 Dari 18 buah kompleks dan jeti perikanan yang telah menunjukkan minat, sebanyak 6 buah tempat pendaratan ikan telah diluluskan dalam rantaian pengeksportan ikan dan hasil ikan ke Kesatuan Eropah(EU) seperti berikut:-

  Negeri Kompleks dan Jeti Pendaratan Ikan Tempoh Kelulusan
  SABAH

  KIANG HUAT SEAGULL TRADING FROZEN FOOD (JETI KAULUAN), KOTA KINABALU

  1 Mac 2010 hingga
  1 Mac 2011
  GLOBAL OCEAN SEAFOOD SDN. BHD.(SABAH PORT), KOTA KINABALU
  16 Mac 2010
  hingga
  15 Mac 2011
  QL MARINE PRODUCTS SDN. BHD. KOTA KINABALU
  14 April 2010
  hingga
  13 April 2011
  PERAK LENG WAH FISHERY SDN. BHD, H. MELINTANG
  19 Feb 2010
  hingga
  18 Feb 2011
  PAHANG KOMPLEKS LKIM KUANTAN
  14 April 2010
  hingga
  13 April 2011
  PULAU PINANG GOH SIONG TEE MARINE PRODUCTS SDN BHD, BUKIT TAMBUN
  1 Mac 2010
  hingga
  1 Mac 2011

   
 4. PROGRAM PEMANTAUAN AIR DAN AIS DI TEMPAT PENDARATAN IKAN

  Program ini telah dijalankan ditempat dan tarikh seperti berikut:-

  Tahun 2009

  Bil Nama Tempat Pendaratan Ikan Tarikh
  1
  Kompleks LKIM Kuantan, Pahang.
  9-10 Nov 2009
  2
  Kompleks LKIM Endau, Johor.
  11-13 Nov 2009
  3
  Jeti Pendaratan Kuok Sui Sea Products, Sibu, Sarawak
  16-18 Nov 2009
  4
  Jeti Pendaratan QL Deep Sea Fishing, Teluk Sepanggar, Sabah.
  17-19 Nov 2009
  5
  Jeti Pendaratan Kauluan (Kiang Huat Seagull), Teluk Sepanggar, Sabah
  17-19 Nov 2009
  6
  Pelabuhan Perikanan Batu Maung(MITP), Pulau Pinang
  23-24 Nov 2009
  7
  Jeti Pendaratan Ikan Leng Wah Fishery, Hutan Melintang, Perak
  24-25 Nov 2009

  Tahun 2010

  Bil Nama Tempat Pendaratan Ikan Tarikh
  1
  Kompleks LKIM Kuantan, Pahang.
  1. 19 Jan 2010
  2. 22 Feb 2010
  2
  Jeti Pendaratan QL Deep Sea Fishing, Teluk Sepanggar, Sabah.
  1. 09 Feb 2010
  2. 23 Mac 2010
  3
  Jeti Pendaratan Kauluan (Kiang Huat Seagull), Teluk Sepanggar, Sabah
  1. 9 Feb 2010
  2. 23 Mac 2010
  4
  Jeti Pendaratan Ikan Leng Wah Fishery, Hutan Melintang, Perak
  1. 11 Jan 2010
  2. 9 Mac 2010

 5. PROGRAM PEMANTAUAN INDEKS KESEGARAN SOTONG- ORGANOLEPTIK

  Dimulakan pada tahun 2010 dan program ini telah dijalankan ditempat dan tarikh seperti berikut:-

  Bil Nama Tempat Pendaratan Ikan Tarikh
  1
  Kompleks LKIM Kuantan, Pahang.
  1. 23 Feb 2010
  2. 03 Mar 2010
  3. 10 Mar 2010
  4. 06 Apr 2010
  2
  Jeti Pendaratan QL Deep Sea Fishing, Teluk Sepanggar, Sabah.
  1. 04Mac 2010
  2. 15 Mac 2010
  3. 28 Mac 2010
  3
  Jeti Pendaratan Kauluan (Kiang Huat Seagull), Teluk Sepanggar, Sabah
  1. 02 Feb 2010
  2. 07 Feb 2010
  3. 21 Mac 2010
  4. 24 Mac 2010
  5. 25 Mei 2010
  4
  Jeti Pendaratan Ikan Leng Wah Fishery, Hutan Melintang, Perak
  1. 14 Jan 2010
  2. 10 Mac 2010
  3. 18 Mac 2010
  4. 26 Mac 2010

 6. MENGHADIRI PROGRAM UJILARI SIJIL TANGKAPAN BERSAMA JABATAN PERIKANAN MALAYSIA

  Program ini telah dihadiri oleh Bahagian Kawalselia Pendaratan Ikan LKIM Ibupejabat bersama Jabatan Perikanan Malaysia.

  Bil Nama Tempat Pendaratan Ikan Tarikh
  1
  Kompleks LKIM Kuantan, Pahang.
  15 Oktober 2009
  2
  Jeti Pendaratan Ikan Leng Wah Fishery, Hutan Melintang, Perak
  20 November 2009
  3
  Jeti Pendaratan QL Deep Sea Fishing, Teluk Sepanggar, Sabah.
  24 November 2009

 7. KURSUS-KURSUS YANG TELAH DIJALANKAN OLEH BAHAGIAN KAWALSELIA PENDARATAN IKAN LKIM

  Berikut adalah kursus-kursus yang telah diadakan oleh Bahagian Kawalselia Pendaratan Ikan LKIM, Ibupejabat sepanjang tahun 2009.

  Bil Nama Kursus / Latihan Tarikh
  1
  Kursus Peningkatan Keupayaan LKIM sebagai ‘COMPETENT AUTHORITY (CA)' bagi Pengeksportan Ke Kesatuan Eropah (EU)
  10 - 14 Ogos 2009
  2
  Kursus Peningkatan Keupayaan Tempat Pendaratan dan Eksport Ikan ke Kesatuan Eropah.
  22 – 24 Disember 2009

 8. LAWATAN PEMERIKSAAN FOOD AND VETERINARY OFFICE (FVO)

  Pihak FVO telah mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia pada 25hb April 2010 hingga 7 hb Mei 2010 bagi menjalankan pemeriksaan kepatuhan keperluan eksport ke Kesatuan Eropah(EU) ke atas semua rantaian makanan bagi sektor penangkapan ikan. Di antara tempat pendaratan ikan yang telah dilawati oleh delegasi ini adalah seperti berikut:-

  Bil Nama Tempat Pendaratan Ikan Tarikh
  1
  Jeti Pendaratan Ikan Leng Wah Fishery, Hutan Melintang, Perak
  28 April 2010
  2
  Jeti Pendaratan Kauluan (Kiang Huat Seagull), Teluk Sepanggar, Sabah
  29 April 2010
  3
  Jeti Pendaratan Ikan (transit)v Sabah Port, Kota Kinabalu, Sabah
  30 April 2010
  4
  Kompleks LKIM Kuantan, Pahang.
  05 Mei 2010

  Secara keseluruhannya pihak FVO amat berpuashati dengan komitmen yang ditunjukkan oleh pemilik-pemilik jeti persendirian serta penyewa Kompleks LKIM Kuantan iaitu Persatuan Nelayan Negeri Pahang (PERNEPA). Pihak FVO juga berpuashati dengan tugas dan komitmen yang telah dilaksanakan oleh Bahagian Kawalselia Pendaratan Ikan LKIM Ibupejabat sebagai ‘Competent Authority' (CA) bagi meluluskan tempat pendaratan ikan untuk tujuan pengeksportan ke Kesatuan Eropah (EU).

 

Halaman: 1  2  3  

Jabatan / Agensi

logo_moa logo_agrobank logo_doa logo_dof logo_dvs logo_fama logo_kada logo_lpp logo_mada logo_mardi logo_tekun

Pautan Berkaitan