Pengumuman


 • Tawaran Penjualan Kenderaan Terpakai LKIM NAZA Sorento 2.5 EX(D)  dan Mitsubishi Pajero telah dibuka sekarang. Kepada yang berminat untuk melihat kenderaan dan mengambil dokumen sebutharga dijemput hadir pada 26 Mac 2014 (Rabu) jam 8.00 pagi sehingga jam 4.30 petang. Tarikh Tutup pada 16 April 2014 (Rabu). Deposit 10% diperlukan. (Maklumat Lanjut-Borang S/harga) (Maklumat Lanjut-Iklan)
 • Pelawaan Menyertai Program Promosi & Eksposisi Perdagangan LKIM Peringkat Antarabangsa Bagi Tahun 2014. (Maklumat Lanjut)
 • Maklumkan untuk semua pegawai dan kakitangan tetap LKIM yang berminat untuk mendapatkan pembiyaan pelajaran, permohonan pembiyaan pelajaran telah dibuka. Tuan/Puan boleh juga memohon kebenaran mengikuti pengajian dan permohonan cuti tanpa rekod. Tarikh tutup permohonan sehingga 30 Jun 2014. (Maklumat lanjut)
 • Dimaklumkan Malaysian International Seafood Exposition (MISE) 2014  akan belangsung pada 19-21 Jun 2014 bertempat di PWTC Kuala Lumpur.  Ekspo ini adalah ajuran Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dengan Kerjasama Infofish. Pendaftaran untuk menyertai ekspo telah dibuka. (Maklumat lanjut)
 • Borang Permohonan Pengecualian Larangan Eksport Komoditi Perikanan
  (Maklumat lanjut)
 • Kepada Semua Pegawai/Kakitangan LKIM Kumpulan A dan B
  yang masih belum disahkan di dalam jawatan,
  Tuan/Puan dikehendaki mengisi borang tapisan keselamatan
  bagi pegawai yang dilantik dalam perkhidmatan awam secara online.

  (Maklumat lanjut)
 • Pusat Panggilan 1Malaysia (1MOCC) merupakan
  pusat panggilan setempat bagi memudahkan komunikasi
  orang awam dengan agensi kerajaan melalui
  satu nombor tunggal di 03-80008000
 • Cadangan Mengadakan Peraturan
  Dan Melesenkan Pemerosesan Ikan

  (Maklumat Lanjut)
PROGRAM-PROGRAM YANG TELAH DIJALANKAN OLEH BAHAGIAN KAWALSELIA PENDARATAN IKAN LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA

1. UNDANG-UNDANG TERPAKAI
    Undang-undang semasa dan yang telah dipinda bagi memberi kuasa kepada pegawai Bahagian
    Kawalselia Pendaratan Ikan menjalankan tugas adalah seperti berikut:

 • Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Akta 49,1971 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Act 49, 1971
 • Peraturan-Peraturan Pemasaran Ikan 2010 yang berkuatkuasa pada 9 April 2010 Fish Marketing Regulations 2010 which came into operation on 9 April 2010
 • Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971, Kaedah-Kaedah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Kompleks Perikanan, Labuhan Perikanan Dan Jeti Pendaratan Ikan) yang berkuatkuasa pada 9 April 2010.Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Act 1971(Fisheries Complex, Fisheries Harbour and Fisheries Landing Jetty) Rules 2010 which came into operation on 9 April 2010
 • Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971, Peraturan-Peraturan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 2010 yang berkuatkuasa pada 9 April 2010 (Pengiktirafan Tempat Pendaratan Ikan Untuk Eksport Ikan Ke Kesatuan Eropah) Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Recognition of Fish Landing Site for Fish Export to European Union) Regulations 2010 which came into operation on 9 April 2010.
 

2. PROSIDUR OPERASI PIAWAI (STANDARD OPERATING PROCEDURES- SOP) DAN GARIS
    PANDUAN(GUIDELINES)

    Prosidur Operasi Piawai (SOP) dan garis panduan (guidelines) yang telah disediakan oleh
    Bahagian Kawalselia adalah seperti berikut:-

    2.1 Prosidur Operasi Piawai
          Standard Operating Procedures (SOP)
  • Prosidur Operasi Piawai(SOP) Untuk Kelulusan Dan Pengesahan Rasmi Terhadap Tempat Pendaratan Ikan Bagi Pembekalan Rantaian Makanan Ke Kesatuan Eropah. Standard Operating Procedures(SOP) For Approval And Official Verification Of Fish Landing Site In The European Union Supply Chain.
  • Prosidur Operasi Piawai(SOP) Untuk Pemantauan Pengunaan Air Dan Ais Dalam Pembekalan Rantaian Makanan Ke Kesatuan Eropah. Standard Operating Procedures(SOP) For Monitoring Of Water And Ice Used In The European Supply Chain.
  • Prosidur Operasi Piawai(SOP) Untuk Pemeriksaan Indeks Kesegaran Terhadap Bahan Mentah Produk Perikanan Di Tempat Pendaratan Ikan. Standard Operating Procedures(SOP) For Organoleptic Examination Of Fishery Raw Material At Fish Landing Site.
 
    2.2 Garispanduan
          Guidelines
  • Garispanduan Bagi Menyediakan Dokumentasi Terhadap Prosidur Operasi Piawai(SOP) Dan Penyediaan Manual Amalan Baik Kebersihan Di Tempat Pendaratan Ikan.
   A Guide For Documentation Of Standard Operating Procedures(SOP) And Good Hygiene Practices Manual At Fish Landing Site.
  • Garispanduan Bagi Keperluan Pematuhan Kesatuan Eropah Terhadap Tempat Pendaratan Ikan.
   A Guide To The EU Compliance Of Fish Landing Site.
 

3. VERIFIKASI TEMPAT PENDARATAN IKAN

    3.1 Bahagian Kawalselia Pendaratan Ikan LKIM Ibupejabat telah menjalankan lawatan dan
          verifikasi awal ke atas Kompleks Pendaratan Ikan LKIM dan juga beberapa Jeti Pendaratan
          Ikan (persendirian) yang telah menunjukkan minat untuk mengeksport produk-produk
          perikanan ke Kesatuan Eropah(EU).
          Antara kompleks dan jeti pendaratan tersebut adalah seperti berikut :-

Negeri

Bil

Kompleks dan Jeti Pendaratan Ikan

Tarikh

SABAH

1

QL DEEP SEA FISHING, KOTA KINABALU.

 

20 Jun 2009

2

JETI KAULUAN, KOTA KINABALU

 

20 Jun 2009

3

SABAH PORT, KOTA KINABALU

 

20 Jun 2009

4

SCOW PERPUSTAKAAN, SANDAKAN

 

19 Jun 2009

5

WIDEGROWTH, SANDAKAN

 

19 Jun 2009

6

MERAK HATI, KUDAT

 

20 Jun 2009

7

FOOK SOON, KUDAT

 

20 Jun 2009

SARAWAK

1

KUOK SUI SEA, SIBU

 

2 Sept 2009

2

STRAITS SEA FOOD, SARIKEI

 

3 Sept 2009

3

KIN EASTERN, SARIKEI

 

3 Sept 2009

4

MULTI OCEAN, SARIKEI

 

4 Sept 2009

5

KOMPLEKS LKIM BINTAWA

 

4 Sept 2009

PULAU PINANG

1

MITP, BATU MAUNG

 

28 Okt 2009

2

GOH SIONG TEE MARINE PRODUCTS SDN BHD, BUKIT TAMBUN

31 Nov 2009

PERAK

1

HUP LEE SENG, HUTAN MELINTANG

20 Ogos 2009

2

LENG WAH FISHERY SDN. BHD, H. MELINTANG

20 Ogos 2009

3

KOMPLEKS LKIM KG. ACEH, LUMUT

20 Ogos 2009

PAHANG

1

KOMPLEKS LKIM KUANTAN

13 Ogos 2009

JOHOR

1

KOMPLEKS LKIM ENDAU

30 Ogos 2009

    3.2 Dari 18 buah kompleks dan jeti perikanan yang telah menunjukkan minat, sebanyak 6 buah
          tempat pendaratan ikan telah diluluskan dalam rantaian
          pengeksportan ikan dan hasil ikan ke Kesatuan Eropah(EU) seperti berikut:-

 Negeri

 Kompleks dan Jeti Pendaratan Ikan

 Tempoh Kelulusan

SABAH

KIANG HUAT SEAGULL TRADING FROZEN FOOD (JETI KAULUAN), KOTA KINABALU

1 Mac 2010 hingga
1 Mac 2011

GLOBAL OCEAN SEAFOOD SDN. BHD.     (SABAH PORT), KOTA KINABALU

16 Mac 2010
hingga
15 Mac 2011

QL MARINE PRODUCTS SDN. BHD.
KOTA KINABALU

14 April 2010
hingga
13 April 2011

PERAK

LENG WAH FISHERY SDN. BHD, H. MELINTANG

19 Feb 2010
hingga
18 Feb 2011

PAHANG

KOMPLEKS LKIM KUANTAN

14 April 2010
hingga
13 April 2011

PULAU PINANG

GOH SIONG TEE MARINE PRODUCTS SDN BHD, BUKIT TAMBUN

1 Mac 2010
hingga
1 Mac 2011

 

4. PROGRAM PEMANTAUAN AIR DAN AIS DI TEMPAT PENDARATAN IKAN
    Program ini telah dijalankan ditempat dan tarikh seperti berikut:-

 
    Tahun 2009

Bil

Nama Tempat Pendaratan Ikan

Tarikh

1

Kompleks LKIM Kuantan, Pahang.

9-10 Nov 2009

2

Kompleks LKIM Endau, Johor.

11-13 Nov 2009

3.

Jeti Pendaratan Kuok Sui Sea Products, Sibu, Sarawak

16-18 Nov 2009

4.

Jeti Pendaratan QL Deep Sea Fishing, Teluk Sepanggar, Sabah.

17-19 Nov 2009

5.

Jeti Pendaratan Kauluan (Kiang Huat Seagull), Teluk Sepanggar, Sabah

17-19 Nov 2009

6.

Pelabuhan Perikanan Batu Maung(MITP), Pulau Pinang

23-24 Nov 2009

7

Jeti Pendaratan Ikan Leng Wah Fishery, Hutan Melintang, Perak

24-25 Nov 2009

 
    Tahun 2010

Bil

Nama Tempat Pendaratan Ikan

Tarikh

1

Kompleks LKIM Kuantan, Pahang.

 1. 19 Jan 2010
 2. 22 Feb 2010

2.

Jeti Pendaratan QL Deep Sea Fishing, Teluk Sepanggar, Sabah.

 1. 09 Feb 2010
 2. 23 Mac 2010

3.

Jeti Pendaratan Kauluan (Kiang Huat Seagull), Teluk Sepanggar, Sabah

 1. 9 Feb 2010
 2. 23 Mac 2010

4

Jeti Pendaratan Ikan Leng Wah Fishery, Hutan Melintang, Perak

 1. 11 Jan 2010
 2. 9 Mac 2010
 

5. PROGRAM PEMANTAUAN INDEKS KESEGARAN SOTONG- ORGANOLEPTIK
    Dimulakan pada tahun 2010 dan program ini telah dijalankan ditempat dan tarikh seperti
    berikut:-

Bil

Nama Tempat Pendaratan Ikan

Tarikh

1

Kompleks LKIM Kuantan, Pahang.

 1. 23 Feb 2010
 2. 03 Mar 2010
 3. 10 Mar 2010
 4. 06 Apr 2010

2.

Jeti Pendaratan QL Deep Sea Fishing, Teluk Sepanggar, Sabah.

 1. 04Mac 2010
 2. 15 Mac 2010
 3. 28 Mac 2010

3.

Jeti Pendaratan Kauluan (Kiang Huat Seagull), Teluk Sepanggar, Sabah

 1. 02 Feb 2010
 2. 07 Feb 2010
 3. 21 Mac 2010
 4. 24 Mac 2010
 5. 25 Mei 2010

4

Jeti Pendaratan Ikan Leng Wah Fishery, Hutan Melintang, Perak

 1. 14 Jan 2010
 2. 10 Mac 2010
 3. 18 Mac 2010
 4. 26 Mac 2010
 

6. MENGHADIRI PROGRAM UJILARI SIJIL TANGKAPAN BERSAMA JABATAN PERIKANAN
    MALAYSIA

    Program ini telah dihadiri oleh Bahagian Kawalselia Pendaratan Ikan LKIM Ibupejabat bersama
    Jabatan Perikanan Malaysia.

Bil

Nama Tempat Pendaratan Ikan

Tarikh

1

Kompleks LKIM Kuantan, Pahang.

15 Oktober 2009

2

Jeti Pendaratan Ikan Leng Wah Fishery, Hutan Melintang, Perak

20 November 2009

3.

Jeti Pendaratan QL Deep Sea Fishing, Teluk Sepanggar, Sabah.

24 November 2009

 

7. KURSUS-KURSUS YANG TELAH DIJALANKAN OLEH BAHAGIAN KAWALSELIA PENDARATAN
    IKAN LKIM

    Berikut adalah kursus-kursus yang telah diadakan oleh Bahagian Kawalselia Pendaratan Ikan
    LKIM, Ibupejabat sepanjang tahun 2009.

Bil

Nama Kursus / Latihan

Tarikh

1

Kursus Peningkatan Keupayaan LKIM sebagai ‘COMPETENT AUTHORITY (CA)' bagi Pengeksportan Ke Kesatuan Eropah (EU)

10 - 14 Ogos 2009

2

Kursus Peningkatan Keupayaan Tempat Pendaratan dan Eksport Ikan dan ke Kesatuan Eropah.

22 – 24 Disember 2009

 

8. LAWATAN PEMERIKSAAN FOOD AND VETERINARY OFFICE (FVO)
    Pihak FVO telah mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia pada 25hb April 2010 hingga 7 hb Mei
    2010 bagi menjalankan pemeriksaan kepatuhan keperluan eksport ke Kesatuan Eropah(EU) ke
    atas semua rantaian makanan bagi sektor penangkapan ikan. Di antara tempat pendaratan ikan
    yang telah dilawati oleh delegasi ini adalah seperti berikut:-

Bil

Nama Tempat Pendaratan Ikan

Tarikh

1

Jeti Pendaratan Ikan Leng Wah Fishery, Hutan Melintang, Perak

28 hb April 2010

2.

Jeti Pendaratan Kauluan (Kiang Huat Seagull), Teluk Sepanggar, Sabah

29 hb April 2010

3.

Jeti Pendaratan Ikan (transit)v Sabah Port, Kota Kinabalu, Sabah

30 hb April 2010

4

Kompleks LKIM Kuantan, Pahang.

05 hb Mei 2010

 
    Secara keseluruhannya pihak FVO amat berpuashati dengan komitmen yang ditunjukkan oleh
    pemilik-pemilik jeti persendirian serta penyewa Kompleks LKIM Kuantan iaitu Persatuan Nelayan
    Negeri Pahang(PERNEPA). Pihak FVO juga berpuashati dengan tugas dan komitmen yang telah
    dilaksanakan oleh Bahagian Kawalselia Pendaratan Ikan LKIM Ibupejabat sebagai ‘Competent
    Authority'(CA) bagi meluluskan tempat pendaratan ikan untuk tujuan pengekportan ke Kesatuan
    Eropah(EU).
 

Program Pemantauan Air Dan Ais Di Jeti Pendaratan Ikan

 • Sampel Air di Labelkan sebelum di hantar ke Jabatan Kimia.
 • Sampel Air di Labelkan sebelum di hantar ke Jabatan Kimia.
 • Sampel air di dalam botol
 • Sampel-sampel yang diambil diletakkan di dalam bekas ais untuk mengekalkan suhu sampel sebelum di hantar ke Jabatan Kimia.
 

Program Pemantauan Air Dan Ais Di Jeti Pendaratan Ikan

 
 

LAWATAN DELEGASI FOOD VETERINARY OFFICE (FVO) KESATUAN EROPAH

 • Y.Bhg. Dato Hj. Mustafa Ahmad KP LKIM sedang member taklimat kepada FVO . Turut serta bersama Pangarah Bahagian Infrastruktur dan Pengarah Bahagian Kawalselia Pendaratan Ikan
 • Lawatan Pihak FVO ke Jeti Pendaratan Ikan Leng Wah Fisheries Sdn. Bhd. di Hutan Melintang, Perak.
 • Wakil dari FVO  sedang membuat penilaian berkenaan dengan kemudahan yang terdapat di Tempat Pendaratan Ikan Leng Wah Fisheries Sdn. Bhd. , di Hutan Melintang.
 • Pihak  FVO sedang melihat penilaian indeks kesegaran sotong yang dilakukan oleh Bahagian Kawalselia LKIM Ibupejabat dan LKIM Negeri Perak
 • Lawatan pihak FVO ke Kompleks LKIM Kuantan, Pahang yang dioperasikan oleh PERNEPA.
 • Wakil dari FVO sedang membuat penilaian terhadap indeks kesegaran sotong di Kompleks LKIM Kuantan
 • Pegawai dan kakitangan yang terbabit semasa lawatan dari pihak FVO ke Kompleks LKIM Kuantan bergambar selepas sesi lawatan  FVO tamat.
 

Jabatan / Agensi

logo_moa logo_agrobank logo_doa logo_dof logo_dvs logo_fama logo_kada logo_lpp logo_mada logo_mardi logo_tekun

Pautan Berkaitan