Pengumuman


Latihan dan Kompetensi


SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN JPA

Bil Sukatan Peperiksaan Muat Turun Saiz
1. Lampiran A - Sukatan Pep. Perkhidmatan Gred N27 65 kb
2.

Lampiran A - Sukatan Pep. Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17

61 kb
3. Lampiran A - Sukatan Pep. Perkhidmatan Pembantu Tadbir (PO) Gred N17 45 kb
4. Lampiran A - Sukatan Pep. Perkhidmatan Pembantu Tadbir (SU) Gred N17 43 kb
5. Lampiran A - Sukatan Pep. Perkhidmatan Gred N11 56 kb
6. Lampiran A - Sukatan Pep. Perkhidmatan Kumpulan D 61 kb
7. Lampiran A - Sukatan Pep. Perkhidmatan Undang-Undang Kerajaan 65 kb
8. Lampiran B - Sukatan Pep. Perkhidmatan Bagi Kumpulan Sokongan yang Setaraf dengan Kumpulan C 62 kb
9. Lampiran F - Sukatan Pep. Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 64 kb
10. Senarai Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Undang-Undang Kerajaan 104 kb

 

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN LKIM

Bil Sukatan Peperiksaan Muat Turun Saiz
1. Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Bagi Pen. Akauntan & Pen. Juruaudit W27 72 kb
2. Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Gred 27 & 41(2010) 103 kb
3. Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Pertama Bagi Gred B17 & FT17 103 kb
4. Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Pertama Bagi Gred 17 62 kb
5. Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Juruteknik 105 kb
6. Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Pelukis Pelan 100 kb

 

Lain - Lain

Bil Sukatan Peperiksaan Muat Turun Saiz
1. Jadual Peperiksaan Perkhidmatan Dan KPSL Tahun 2011 170 kb
2. Borang Mohon Peperiksaan Perkhidmatan 46 kb
3. Borang Mohon Peperiksaan KPSL 46 kb
4. Borang Permohonan Cuti Belajar Dan Pembiayaan Pelajaran Untuk Pegawai/Kakitangan LKIM 852 kb
5. Kelulusan Pemberian Elaun Bagi Pelajar IPT Yang Mengikuti Latihan Amali Di LKIM 87 kb
6. Syarat-Syarat Bagi Memohon Kebenaran Mengikuti Pengajian, Pemberian Cuti Tanpa Rekod Dan Pembiayaan Pelajaran 42 kb

Jabatan / Agensi

logo_moa logo_agrobank logo_doa logo_dof logo_dvs logo_fama logo_kada logo_lpp logo_mada logo_mardi logo_tekun

Pautan Berkaitan