Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Bahagian Infrastruktur

Last updated : 25/01/2022

CARTA ORGANISASI

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN INFRASTRUKTUR

 

VISI BAHAGIAN INFRASTRUKTUR

 • Peneraju Pembangunan Nelayan dan Industri Perikanan Negara

MISI BAHAGIAN INFRASTRUKTUR

 • Menyediakan kemudahan infrastruktur perikanan moden dan bersepadu (pendaratan, pengendalian, penyimpanan dan pemasaran ikan).
 • Mewujudkan pemusatan pendaratan ikan bagi menggalakkan pembangunan industri perikanan.
 • Mewujudkan one stop centre bagi menyediakan perkhidmatan kepada nelayan.
FUNGSI BAHAGIAN
 • Mewujudkan kemudahan infrastruktur dan peralatan perikanan yang moden, berteknologi tinggi dan mapan bagi menyokong pembangunan industri perikanan
SEKSYEN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

i.Unit Pembangunan Kompleks

  • Merancang, menyediakan permohonan bagi pembinaan dan naik taraf Pelabuhan Perikanan, Kompleks Pendaratan Ikan di bawah Peruntukan pembangunan dan PFI
  • Merancang, membina dan memantau Pelabuhan/Kompleks Pendaratan Ikan/Kompleks Pemeriksaan Ikan LKIM melalui peruntukan Kerajaan yang telah diluluskan/PFI.
  • Mengkaji dan menentukan kerja-kerja peningkatan dan penyelenggaraan Pelabuhan/Kompleks Pendaratan Ikan/Kompleks Pemeriksaan Ikan LKIM dilaksanakan mengikut peruntukan yang telah diluluskan khususnya dalam skop kerja penyelenggaraan kejuruteraan sivil, mekanikal dan elektrikal.
  • Menyedia dan menyelia peruntukan pembinaan Labuhan dan Kompleks Pendaratan Ikan Menyemak laporan-laporan pemantauan projek untuk tujuan pemeriksaan, penilaian dan penganalisaan dari aspek prestasi perbelanjaan dan  kemajuan fizikal projek
  • Mengurus, menyelia dan melaksanakan peningkatan dan naiktaraf bangunan dan kemudahan di Pelabuhan dan Kompleks Perikanan LKIM

 

ii. Unit Pembangunan dan Pengurusan Jeti

  • Merancang, menyediakan permohonan bagi pembinaan dan naik taraf Jeti Pendaratan Ikan di bawah Peruntukan pembangunan
  • Mengurus, menyelia dan melaksanakan peningkatan dan naiktaraf kemudahan dan Jeti Pendaratan Ikan
  • Memastikan pengurusan dan pengoperasian Jeti Pendaratan Ikan dilaksanakan dengan cekap dan mapan bagi faedah kumpulan sasar dan pengguna
  • Menyemak laporan-laporan pemantauan projek untuk tujuan pemeriksaan, penilaian dan penganalisaan dari aspek prestasi perbelanjaan dan  kemajuan fizikal Jeti Pendaratan Ikan
  • Mengenalpasti keperluan latihan dan bimbingan ke atas pegawai dan kakitangan LKIM serta kumpulan sasar dalam aspek pengurusan Kompleks / Labuhan dan Jeti Pendaratan Ikan.
  • Mengkaji dan menentukan kerja-kerja pembinaan jeti-jeti LKIM yang baru dilaksanakan mengikut keutamaan dan peruntukan yang telah diluluskan.
  • Menyelaras pengurusan Jeti Pendaratan Ikan bersama urusetia LKIM Negeri.

SEKSYEN PENGURUSAN KOMPLEKS

i.Unit Pengurusan Kompleks

  • Pengambilaihan pengurusan Kompleks / Labuhan Perikanan LKIM
  • Isu-isu pengurusan semasa Kompleks / Labuhan Perikanan LKIM
  • Menggalakkan aktiviti pelaburan dari agensi dan swasta (seperti ECERDC, JPDC, RAPID,DIALOG)
  • Analisa data pendaratan
  • Jawatankuasa PIPO
  • Jawatankuasa Transformasi Pengurusan Kompleks

ii.Penyewaan dan kawalan kredit

  • o Perjanjian
  • o Penyewaan
  • o Hutang

iii.Penyelenggaraan kompleks/PPI

  • ABM
  • Permohonan Negeri – Proses
  • Pemantauan dan Pelaporan
  • PPI
UNIT URUSETIA KORPORAT

 • Maklumbalas mesyuarat (JTPK/JTPL/MPM/MPP/BOD dll)
 • Urusetia mesyuarat (Bahagian/urusetia negeri)
 • HRMIS
 • Pegawai Aset
 • CGSO
 • Pentadbiran pejabat (FM/MPK/filing)
 • Laporan tahunan
 • KPI bahagian
 • Urusetia latihan
 • Pegawai Web LKIM Bahagian
Hubungi kami:
Bahagian Infrastruktur
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
Tingkat 2, Wisma LKIM
Jalan Desaria, Pulau Meranti
47120 Puchong
Tel : 03-80649000
Fax : 03-80603301

CARTA ORGANISASI

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN INFRASTRUKTUR

 

VISI BAHAGIAN INFRASTRUKTUR

 • Peneraju Pembangunan Nelayan dan Industri Perikanan Negara

MISI BAHAGIAN INFRASTRUKTUR

 • Menyediakan kemudahan infrastruktur perikanan moden dan bersepadu (pendaratan, pengendalian, penyimpanan dan pemasaran ikan).
 • Mewujudkan pemusatan pendaratan ikan bagi menggalakkan pembangunan industri perikanan.
 • Mewujudkan one stop centre bagi menyediakan perkhidmatan kepada nelayan.
FUNGSI BAHAGIAN
 • Mewujudkan kemudahan infrastruktur dan peralatan perikanan yang moden, berteknologi tinggi dan mapan bagi menyokong pembangunan industri perikanan

 

SEKSYEN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

i.Unit Pembangunan Kompleks

  • Merancang, menyediakan permohonan bagi pembinaan dan naik taraf Pelabuhan Perikanan, Kompleks Pendaratan Ikan di bawah Peruntukan pembangunan dan PFI
  • Merancang, membina dan memantau Pelabuhan/Kompleks Pendaratan Ikan/Kompleks Pemeriksaan Ikan LKIM melalui peruntukan Kerajaan yang telah diluluskan/PFI.
  • Mengkaji dan menentukan kerja-kerja peningkatan dan penyelenggaraan Pelabuhan/Kompleks Pendaratan Ikan/Kompleks Pemeriksaan Ikan LKIM dilaksanakan mengikut peruntukan yang telah diluluskan khususnya dalam skop kerja penyelenggaraan kejuruteraan sivil, mekanikal dan elektrikal.
  • Menyedia dan menyelia peruntukan pembinaan Labuhan dan Kompleks Pendaratan Ikan Menyemak laporan-laporan pemantauan projek untuk tujuan pemeriksaan, penilaian dan penganalisaan dari aspek prestasi perbelanjaan dan  kemajuan fizikal projek
  • Mengurus, menyelia dan melaksanakan peningkatan dan naiktaraf bangunan dan kemudahan di Pelabuhan dan Kompleks Perikanan LKIM

 

ii. Unit Pembangunan dan Pengurusan Jeti

  • Merancang, menyediakan permohonan bagi pembinaan dan naik taraf Jeti Pendaratan Ikan di bawah Peruntukan pembangunan
  • Mengurus, menyelia dan melaksanakan peningkatan dan naiktaraf kemudahan dan Jeti Pendaratan Ikan
  • Memastikan pengurusan dan pengoperasian Jeti Pendaratan Ikan dilaksanakan dengan cekap dan mapan bagi faedah kumpulan sasar dan pengguna
  • Menyemak laporan-laporan pemantauan projek untuk tujuan pemeriksaan, penilaian dan penganalisaan dari aspek prestasi perbelanjaan dan  kemajuan fizikal Jeti Pendaratan Ikan
  • Mengenalpasti keperluan latihan dan bimbingan ke atas pegawai dan kakitangan LKIM serta kumpulan sasar dalam aspek pengurusan Kompleks / Labuhan dan Jeti Pendaratan Ikan.
  • Mengkaji dan menentukan kerja-kerja pembinaan jeti-jeti LKIM yang baru dilaksanakan mengikut keutamaan dan peruntukan yang telah diluluskan.
  • Menyelaras pengurusan Jeti Pendaratan Ikan bersama urusetia LKIM Negeri.

SEKSYEN PENGURUSAN KOMPLEKS

i.Unit Pengurusan Kompleks

  • Pengambilaihan pengurusan Kompleks / Labuhan Perikanan LKIM
  • Isu-isu pengurusan semasa Kompleks / Labuhan Perikanan LKIM
  • Menggalakkan aktiviti pelaburan dari agensi dan swasta (seperti ECERDC, JPDC, RAPID,DIALOG)
  • Analisa data pendaratan
  • Jawatankuasa PIPO
  • Jawatankuasa Transformasi Pengurusan Kompleks

ii.Penyewaan dan kawalan kredit

  • o Perjanjian
  • o Penyewaan
  • o Hutang

iii.Penyelenggaraan kompleks/PPI

  • ABM
  • Permohonan Negeri – Proses
  • Pemantauan dan Pelaporan
  • PPI
UNIT URUSETIA KORPORAT

 • Maklumbalas mesyuarat (JTPK/JTPL/MPM/MPP/BOD dll)
 • Urusetia mesyuarat (Bahagian/urusetia negeri)
 • HRMIS
 • Pegawai Aset
 • CGSO
 • Pentadbiran pejabat (FM/MPK/filing)
 • Laporan tahunan
 • KPI bahagian
 • Urusetia latihan
 • Pegawai Web LKIM Bahagian
Hubungi kami:
Bahagian Infrastruktur
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
Tingkat 2, Wisma LKIM
Jalan Desaria, Pulau Meranti
47120 Puchong
Tel : 03-80649000
Fax : 03-80603301