Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Bahagian Kejuruteraan

Last updated : 26/08/2021

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN KEJURUTERAAN
Carta Organisasi Bahagian Kejuruteraan

OBJEKTIF BAHAGIAN KEJURUTERAAN

  • Memastikan projek-projek kejuruteraan siap mengikut jangkamasa yang ditetapkan seperti yang dirancang.
  • Memastikan infrastruktur LKIM yang baru dan lama sentiasa berada  dalam keadaan baik dan selamat digunakan.
  • Melengkapkan dan mempertingkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran Pegawai-Pegawai Bahagian Kejuruteraan dengan mengikuti kursus, bengkel, seminar, lawatan sambil belajar dan sebagainya.
PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN
  • Pelaksanaan projek-projek yang dibuat mengikut standard kejuruteraan yang ditetapkan dan memenuhi kehendak pelanggan.
  • Memastikan keadaan infrastruktur sedia ada sentiasa berada di dalam keadaan yang baik dan selamat serta menjalankan penyelenggaraan sekiranya perlu.
  • Laporan penilaian tender dan sebutharga untuk kelulusan Jemaah Tender dan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga akan disiapkan seminggu sebelum Jawatankuasa bersidang.
  • Perakuan Pembayaran kerja-kerja pembangunan / perkhidmatan melalui sebutharga / tender disiapkan dalam tempoh 2 hari selepas penerimaan bil / tuntutan sekiranya syarat-syarat dipenuhi.
  • Bersedia memberikan perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang baik melalui perkhidmatan workshop yang dipilih dan teruji prestasi, yang dikaji dari masa ke semasa.
  • Mengemukakan Laporan Tahunan Bahagian Berakhir 31 Disember setiap tahun kepada Bahagian Perancang Korporat sebelum 15 Januari tahun berikutnya.
  • Mengemukakan Laporan Verifikasi Aset Tetap Bahagian kepada Bahagian Pentadbiran setiap tahun sebelum 31 Januari tahun berikutnya.

Pages: 1 2