Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Bahagian Kejuruteraan

Last updated : 26/08/2021

FUNGSI BAHAGIAN
 • Merekabentuk dan mengurus pembinaan infrastruktrur dan kemudahan am industri perikanan yang dibiayai oleh LKIM.
 • Menyelaras dan menyelia projek-projek yang direkabentuk dan di urus oleh JKR, JPS atau Perunding Swasta.
 • Merekebentuk dan mengurus kerja-kerja ubahsuai dan tambahan ke atas infrastruktur dan kemudahan am sedia ada.
 • Menyelia dan melaksanakan program penyelenggaraan ke atas infrastruktur dan kemudahan am perikanan dan juga peralatan LKIM.
 • Memberi khidmat sokongan dalam bidang kejuruteraan kepada Bahagian-bahagian lain di bawah LKIM.
A. Tugas – Tugas Seksyen Kejuruteraan Sivil & Struktur

 • Menjalankan kajian ukur tanah dan kajian haiderografi bagi setiap projek-projek baru LKIM.
 • Merekabentuk projek-projek baru LKIM seperti mini kompleks LKIM, pusat pemerosesan hasil perikanan, jeti, dewan lelong, pejabat, kuarters dan lain-lain projek Kejuruteraan Awam LKIM.
 • Membuat anggaran kos bagi setiap projek Kejuruteraan Awam LKIM.
 • Membuat laporan tender/sebutharga bagi projek Kejuruteraan Awam LKIM.
 • Membuat lawatan ke tapak kerja dan memeriksa kemajuan kerja Kejuruteraan Awam LKIM yang sedang berjalan.
 • Menyediakan laporan kemajuan fizikal setiap projek Kejuruteraan Awam LKIM dan melaporkan kepada pihak atasan.
 • Memberi khidmat nasihat teknikal kepada lain-lain Bahagian LKIM mengenai perkara-perkara bersangkutan dengan Kejuruteraan Awam.
 • Membuat pemeriksaan/penyelenggaraan ke atas kompleks LKIM, jeti, dewan lelong, pejabat, kuarters dan lain-lain infrastruktur Kejuruteraan Awam milik LKIM.
 • Bekerjasama dengan pihak JKR/JPS/Perunding Swasta dalam merancang/menyelaraskan pembinaan kompleks LKIM, jeti dan lain-lain projek Kejuruteraan Awam LKIM.
 • Menghadiri mesyuarat tapak setiap projek LKIM yang dilaksanakan oleh pihak JKR/JPS/Perunding Swasta untuk menyelesaikan sebarang masalah pembinaan dan melaporkan kemajuan kerja kepada LKIM.
 • Mewakili Pengarah Kejuruteraan ke mesyuarat-mesyuarat yang tidak dapat dihadiri oleh beliau.B. Tugas – Tugas Seksyen Kejuruteraan Struktur
 • Menghadiri mesyuarat tapak setiap projek LKIM yang dilaksanakan oleh pihak JKR/JPS/Perunding Swasta untuk menyelesaikan sebarang masalah pembinaan dan melaporkan kemajuan kerja kepada LKIM.
 • Mewakili Pengarah Kejuruteraan ke mesyuarat-mesyuarat yang tidak dapat dihadiri oleh beliau.
B. Tugas – Tugas Seksyen Kejuruteraan Mekanikal

 • Menjalankan kajian kesesuaian bagi setiap projek baru Kejuruteraan Mekanikal dan Penyejukan.
 • Merekabentuk projek-projek baru LKIM seperti Kilang Air Batu, Blast Freezer, Kerja Elektrik berkaitan dan lain-lain Kejuruteraan Mekanikal dan Penyejukan LKIM.
 • Menyediakan dokumen sebutharga/tender dan pelan-pelan bagi tujuan panggilan sebutharga/tender untuk setiap projek.
 • Membuat anggaran kos bagi setiap projek Mekanikal LKIM.
 • Memberi khidmat nasihat kepada Bahagian-Bahagian lain mengenai perkara-perkara bersangkutan dengan Kejuruteraan Mekanikal dan Penyejukan.
 • Bekerjasama dengan pihak Perunding Swasta dalam merancang dan menyelaras perlaksanaan projek-projek Kejuruteraan Mekanikal dan Penyejukan yang dilaksanakan oleh pihak berkenaan.
 • Menghadiri mesyuarat tapak setiap projek LKIM yang dilaksanakan untuk menyelesaikan sebarang masalah dan melaporkan kemajuan kerja kepada LKIM.
 • Membuat pemeriksaan, mengatur dan mengurus kerja-kerja penyelenggaraan kenderaan pejabat, bilik sejuk, blast freezer, kilang air batu, penyaman udara dan lain-lain alatan mekanikal milik LKIM.

 

C. Tugas – Tugas Seksyen Kejuruteraan Elektrikal

 • Menjalankan kajian kesesuaian bagi setiap projek baru Bahagian Elektrik.
 • Merekabentuk projek-projek baru LKIM bagi kerja-kerja Elektrik.
 • Menyediakan dokumen sebutharga/tender dan pelan-pelan bagi tujuan panggilan tender/sebutharga.
 • Membuat anggaran kos bagi setiap projek elektrik.
 • Membuat laporan sebutharga/tender bagi projek-projek elektrik.
 • Membuat laporan kemajuan fizikal setiap projek elektrik.
 • Memberi khidmat nasihat kepada Bahagian-Bahagian lain dalam kerja-kerja yang berkait dengan elektrik.
 • Berkerjasama dengan perunding swasta dalam kerja-kerja penyelarasan projek elektrik Jabatan.
 • Menghadiri mesyuarat tapak yang ada kaitan dengan kerja-kerja elektrik.
 • Mengkaji sistem elektrik di kompleks dan membuat penyelenggaraan dari masa ke masa agar keadaan bekalan elektrik sentiasa dalam keadaan selamat.

 

D. Tugas – Tugas Seksyen Juruukur Bahan

 • Menguruskan proses perlantikan perunding-perunding seperti arkitek, Ukur Bahan dan Jurutera Awam, Mekanikal dan Elektrikal.
 • Menyediakan senarai kuantiti (BQ) berdasarkan lukisan yang disediakan oleh pihak Arkitek dan Jurutera (untuk projek in-house)
 • Menyediakan naskah dokumen tender (untuk projek in-house) atau menyemak naskah dokumen tender yang disediakan oleh perunding.
 • Menguruskan proses panggil tender termasuk taklimat lawat tapak.
 • Menyediakan laporan penilaian tender (untuk projek in-house)atau menyemak laporan penilaian tender yang disediakan oleh perunding
 • Menyediakan sijil perakuan bayaran interim (untuk projek in-house)atau menyemak perakuan bayaran interim yang disediakan oleh perunding.
 • Menyediakan sijil perakuan bayaran muktamad (untuk projek in-house)ataumenyemak perakuan bayaran muktamad yang disediakan oleh perunding
 • Menyemak tuntutan bayaran daripada pihak perunding
 • Menguruskan pengeluaran sijil perakuan-perakuan seperti EOT, CPC, APP, PJHK.
Hubungi kami:
Bahagian Kejuruteraan,
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia,
Aras 4, Wisma LKIM, Jalan Desaria,
Pulau Meranti, 47120 Puchong,
Selangor.
Tel : 03-80649000
Fax : 03-80603733
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Pages: 1 2