Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

Misi

Membuat perancangan yang efektif, berkesan dan memberi impak kepada kumpulan sasar.

 

Piagam Pelanggan

 1. 1. Menyediakan Minit Mesyuarat Dalam Masa 3 Hari Selepas Tarikh Mesyuarat .
 2. 2. Menyediakan Maklumbalas Kepada Semua Mesyuarat Yang Dihadiri Oleh Ketua Pengarah.
 3. 3. Menyedia dan mengemukakan Laporan SPP dan Laporan Prestasi Perbelanjaan ke Kementerian Pertanian tidak lewat dari 20hb. pada setiap bulan.
 4. 4. Menyedia dan Mengemukakan Jawapan Kepada Soalan Ahli Parlimen Dalam Masa Empat (4) Hari Dari Tarikh Soalan Diterima.
 5. 5. Mengeluarkan Buku Maklumat Asas LKIM Sebelum Akhir Bulan Julai Setiap Tahun
 6. 6. Kemukakan 47 naskhah Laporan Tahunan Dan Penyata Akaun Yang Belum Diaudit Beserta Dengan Kertas Kabinet Ke Kementerian Pertanian Sebelum 15 Januari Tahun Berikutnya.
 7. 7. Kemukakan Laporan Tahunan Dan Penyata Akaun Yang Telah Diaudit Beserta Dengan Kertas Kabinet Ke Kementerian Pertanian 60 Hari Selepas Menerima Sijil Audit.
 8. 8. Kemukakan 305 naskhah Laporan Tahunan Dan Penyata Akaun Yang Telah Diaudit Ke Kementerian Pertanian Tidak Melewati 2 minggu Sebelum Persidangan Parlimen.

 

Objektif

 1. 1. Melaksanakan perancangan korporat dalam LKIM melalui penyelenggaraan dasar, matlamat,
  strategi setiap program dan projek ke atas semua projek di setiap peingkat.
 2. 2. Mewujudkan dan mengendalikan sistem maklumat pengurusan yang berkesan dan kemaskini.

 

SEKSYEN PERANCANGAN STRATEGIK & ANTARABANGSA (PSA)

 1. 1. Pembentukan dan penggubalan dasar, perancangan strategik dan halatuju semasa/ baru peringkat LKIM, Kementerian, Kerajaan dan Antarabangsa selaras dengan Akta LKIM dan dasar-dasar negara
 2. 2. Program rundingan dan kerjasama serta hal ehwal hubungan antarabangsa dan ekonomi serantau
 3. 3. Program kerjasama strategik antara LKIM dengan Kementerian, jabatan/agensi.
 4. 4. Penganjuran forum, seminar, bengkel, sesi dialog, libat urus di peringkat antarabangsa dan peringkat domestik.
 5. 5. Pampasan pembangunan pesisir pantai nelayan
 6. 6. Pengurusan potensi, peluang dan ruang pelaburan serta kolaborasi dengan pihak luar berkaitan komersial dan penswastaan
 7. 7. Pengurusan Anak Syarikat LKIM dan bertindak sebagai Corporate Representative
 8. 8. Pengurusan laman Web LKIM/portal LKIM

 

SEKSYEN PEMBANGUNAN (PEM)

 1. 1. Mengurus dan mengawalselia peruntukan pembangunan (KWP), APDS dan peruntukan-peruntukan Khas tahunan.
 2. 2. Mengurus penyediaan Belanjawan Pembangunan Tahunan dan Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT) LKIM dan pelaksanaan projek.
 3. 3. Mengesan dan memantau perlaksanaan projek-projek pembangunan LKIM dan mengemaskini maklumat di dalam
  • – Sistem MyProjek,
  • – Sistem Pemantauan dan Penilaian Projek (SPPII),
  • – Sistem i-Pantau.
  • – MyResult (KPI-OBB)
 1. 4. Menetapkan dan memantau KPI LKIM bagi perlaksanaan projek-projek pembangunan selaras dengan KPI Kementerian.
 2. 5. Memantau perlaksanaan projek-projek pembangunan LKIM bagi memastikan ianya dilaksanakan mengikut jadual dan skop sepertimana dirancangkan serta mencapai objektif dan outcome projek.
 3. 6. Menyelaras pelaksanaan program khas antaranya Dana Khas Kerajaan Persekutuan (DKKP), Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR), Program Pembangunan Semula Projek Agromakanan (PPSPA)
 4.  

SEKSYEN HAL EHWAL KORPORAT (HEK)

 1. 1. Merancang, menyelaras serta mengurus mesyuarat utama LKIM:
 2. 2. Mesyuarat Jemaah Lembaga LKIM
 3. 3. Mesyuarat Pengarah-Pengarah LKIM
 4. 4. Mesyuarat Pengurusan Mingguan LKIM
 5. 5. Mesyuarat Bersama YB Pengerusi LKIM
 1. 6. Merancang dan mengurus hal ehwal dan keperluan Jemaah Lembaga LKIM (perlantikan, bajet, kemudahan)
 2. 7. Sebagai Urusetia Parlimen. Menyelaras jawapan/maklumbalas pertanyaan sidang Dewan Rakyat, Dewan Negara, Sesi Kamar Khas dan Sesi Masa Pertanyaan Menteri.
 3. 8. Mengurus permohonan peruntukan Kumpulan Wang Mengurus Bahagian
 4. 9. Menyelaras dan juga melaksanakan urusan pelaporan dan maklum balas mesyuarat (Mesyuarat Pengurusan Tertinggi, Mesyuarat Pasca Kabinet MAFI dan lain-lain mesyuarat berkaitan)
 5. 10. Menyelaras keperluan maklumat Badan Berkanun (pengemaskinian dalam Statutory Body System (SySBS)

Hubungi Kami:

Bahagian Perancangan dan Pembangunan

Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia,

Aras 4, Wisma LKIM,

Jalan Desaria, Pulau Meranti,

47120 Puchong, Selangor.

 

No. Telefon: 03-80649027

No. Faks: 03-80603647

Email : perancanglkim@lkim.gov.my