Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Bahagian Perancangan Dan Pembangunan

Last updated : 14/01/2022

Carta Bahagian Perancangan dan Pembangunan

MISI BAHAGIAN

 • Membuat perancangan yang efektif, berkesan dan memberi impak kepada kumpulan sasar.

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN

 1. Menyediakan Minit Mesyuarat Dalam Masa 3 Hari Selepas Tarikh Mesyuarat .
 2. Menyediakan Maklumbalas Kepada Semua Mesyuarat Yang Dihadiri Oleh Ketua Pengarah.
 3. Menyedia dan mengemukakan Laporan SPP dan Laporan Prestasi Perbelanjaan ke Kementerian Pertanian tidak lewat dari 20hb. pada setiap bulan.
 4. Menyedia dan Mengemukakan Jawapan Kepada Soalan Ahli Parlimen Dalam Masa Empat (4) Hari Dari Tarikh Soalan Diterima.
 5. Mengeluarkan Buku Maklumat Asas LKIM Sebelum Akhir Bulan Julai Setiap Tahun
 6. Kemukakan 47 naskhah Laporan Tahunan Dan Penyata Akaun Yang Belum Diaudit Beserta Dengan Kertas Kabinet Ke Kementerian Pertanian Sebelum 15 Januari Tahun Berikutnya.
 7. Kemukakan Laporan Tahunan Dan Penyata Akaun Yang Telah Diaudit Beserta Dengan Kertas Kabinet Ke Kementerian Pertanian 60 Hari Selepas Menerima Sijil Audit.
 8. Kemukakan 305 naskhah Laporan Tahunan Dan Penyata Akaun Yang Telah Diaudit Ke Kementerian Pertanian Tidak Melewati 2 minggu Sebelum Persidangan Parlimen.

OBJEKTIF BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

(i) Melaksanakan perancangan korporat dalam LKIM melalui penyelenggaraan dasar, matlamat,
strategi setiap program dan projek ke atas semua projek di setiap peingkat.

(ii) Mewujudkan dan mengendalikan sistem maklumat pengurusan yang berkesan dan kemaskini.

 

SEKSYEN PERANCANGAN STRATEGIK & ANTARABANGSA (PSA)

 1. Menyediakan dasar dan menetapkan halatuju pembangunan, pelan strategik dan merangka program-program baharu LKIM selaras dengan Akta LKIM dan dasar-dasar negara.
 2. Menyelia pangkalan data (makro dan mikro) sektor perikanan, kajian/banci nelayan dan pengeluaran Buku Statistik Tahunan LKIM.
 3. Menyelaras rundingan, kerjasama strategik dan hal ehwal hubungan antarabangsa dan ekonomi serantau.
 4. Mengkaji potensi, peluang dan ruang pelaburan serta kerjasama dengan pihak luar berkaitan pelaburan dan penswastaan
 5. Menyelaras hal ehwal dan bentuk kerjasama strategik dengan Kementerian/Jabatan/ Agensi
 6. Menyelaras pengurusan Anak Syarikat LKIM dan bertindak sebagai Corporate Representative
 7. Menyelaras laman Web LKIM
 8. Menyelaras perlaksanaan kajian LKIM dengan pihak luar seperti universiti dan agensi lain.

Pembangunan Belanjawan Dan Pemantauan (PEM)

 1. Mengurus dan mengawalselia peruntukan pembangunan (KWP), APDS dan peruntukan-peruntukan Khas tahunan.
 2. Menyelaras penyediaan Belanjawan Pembangunan Tahunan dan Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT) LKIM dan pelaksanaan projek.
 3. Mengesan, memantau dan menilai perlaksanaan projek-projek pembangunan LKIM dan mengemaskini maklumat di dalam Sistem Pemantauan dan Penilaian Projek (SPPII) dan Sistem Pemantauan dan Penilaian Projek Pertanian (SPPPP).
 4. Menetapkan Sasaran KPI LKIM bagi perlaksanaan projek-projek pembangunan selaras dengan KPI Kementerian
 5. Memantau perlaksanaan projek-projek pembangunan LKIM bagi memastikan ianya dilaksanakan mengikut jadual dan skop sepertimana dirancangkan serta mencapai objektif dan outcome projek.

 Hal Ehwal Korporat (HEK)

 1. Merancang dan menyelaras urusan mesyuarat-mesyuarat utama LKIM seperti Mesyuarat Jemaah Lembaga LKIM, Mesyuarat Pengarah-pengarah LKIM, Mesyuarat Pengurusan Mingguan LKIM dan persidangan.
 2. Menyelaras urusan perlantikan Ahli Jemaah Lembaga (AJL) LKIM serta hal-hal berkaitan AJL dan pegawai-pegawai kanan LKIM di dalam anak syarikat LKIM.
 3. Mengemaskini Maklumat Badan Berkanun Sistem Statutory Body (SBSys)
 4. Menyelaras penyediaan dan penerbitan Buku Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan LKIM serta pembentangan Laporan Tahunan LKIM di Parlimen Malaysia berdasarkan pekeliling berkaitan.
 5. Menyelaras jawapan/maklumbalas bagi setiap isu yang dibangkitkan di Parlimen berkaitan nelayan, industri perikanan dan LKIM khususnya termasuk lah Sesi Kamar Khas dan Sesi Masa Pertanyaan Menteri)
 6. Dewan Rakyat
 7. Dewan Negara

Hubungi Kami:
Bahagian Perancangan dan Pembangunan,
Aras 4, Wisma LKIM, Jalan Desaria,
Pulau Meranti, 47120 Puchong,
Selangor.
Tel : 03-80649000
Fax : 03-80603647