Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Statistics Online Service

Last updated : 02/07/2020

STATISTICS ONLINE SERVICES – 2020

Bil NAMA PERKHIDMATAN BILANGAN TRANSAKSI 2020
Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 ePelesenan 384 474 388 56 338 699
2 e-Dana
3 ePengambilan 0 0 53,139 0 0
4 W-ICCS 490 423 568 436 391 632
5 ePengisytiharan 206,720 197,170 130,140 46,370 52,940 76,330
6 Ikan Online 31 29 43 28 31 37

STATISTICS ONLINE SERVICES – 2019

Bil NAMA PERKHIDMATAN BILANGAN TRANSAKSI 2019
Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 ePelesenan 431 314 705 347 350 257 370 328 328 331 293 606
2 e-Dana 271 170 124 197 108 93 79 159 214 77 105 118
3 ePengambilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 W-ICCS 579 452 704 746 590 444 414 681 668 653 538 560
5 ePengisytiharan 227,460 189,020 236,040 200,700 207,100 176,530 214,190 201,100 201,600 230,930 205,890 201,610
6 Ikan Online 3623 4388 4834 4895 3436 4147 4432 4243 4360 2154 1261 1108

STATISTICS ONLINE SERVICES – 2018

Bil NAMA PERKHIDMATAN BILANGAN TRANSAKSI 2018
Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 ePelesenan 447 311 648 395 310 304 475 324 355 285 305 592
2 e-Dana 188 111 209 439 99 388 202 211 174 382 356 342
3 ePengambilan 0 0 54,248 0 105 59 0 80 83 0 0 0
4 W-ICCS 602 522 664 645 538 548 559 564 399 350 744 548
5 ePengisytiharan 258,030 222,910 252,540 257,640 226,900 219,290 268,830 247,340 232,630 268,900 231,170 227,240
6 Ikan Online 369 352 681 1226 2173 2465 2857 2536 2689 2571 2629 2786

STATISTICS ONLINE SERVICES – 2017

Bil NAMA PERKHIDMATAN BILANGAN TRANSAKSI 2017
Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 ePelesenan 430 417 615 339 362 262 374 338 309 261 383 552
2 e-Dana 185 238 228 235 173 178 485 363 119 323 236 412
3 ePengambilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 W-ICCS 640 777 711 487 849 561 633 738 456 568 730 624
5 ePengisytiharan 189,968 216,310 263,796 242,460 242,020 198,820 220,350 233,129 221,412 244,842 252,910 218,180
6 Ikan Online 392 387 431 366 382 321 387 429 525 429 371 325

STATISTICS ONLINE SERVICES – 2016

Bil NAMA PERKHIDMATAN BILANGAN TRANSAKSI 2016
Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 ePelesenan 393 307 677 352 300 411 251 334 417 260 360 651
2 e-Dana 873 633 409 534 463 268 219 208 513 798 424 247
3 ePengambilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
4 W-ICCS 415 343 408 414 479 371 384 686 601 736 676 829
5 ePengisytiharan 207,880 125,820 99,050 118,080 113,820 116,130 107,980 126,560 98,770 132,750 177,560 160,340
6 Ikan Online 113 145 337 287 371 365 301 333 814 558 721 313