Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Laporan Risikan Pasaran Tahunan

Last updated : 23/04/2021

BAHAGIAN PEMBANGUNAN PEMASARAN DAN PELESENAN

Risikan Pasaran

Tujuan utama aktiviti ini adalah untuk menjana, menyalur dan menyebar maklumat serta keperluan pasaran terkini sektor perikanan negara yang sesuai bagi produk-produk usahawan bimbingan LKIM dan pengimport /pengeksport. Aktiviti ini juga bertujuan untuk menilai kesesuian pasaran dan kemampuan saingan produk-produk tersebut di dalam pasaran domestik/antarabangsa. Dengan adanya aktiviti ini, maka ketepatan perancangan berkaitan industri perikanan dapat ditingkatkan dan pasaran sektor perikanan Negara akan menjadi lebih efisien.

» Laporan Risikan Pasaran Tahunan 2019
» Laporan Risikan Pasaran Tahunan 2018

» Laporan Risikan Pasaran Tahunan 2017
» Laporan Risikan Pasaran Tahunan 2016