Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian

Last updated : 01/06/2022

STATISTIK SISTEM PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2022

Bil  NAMA PERKHIDMATAN   BILANGAN TRANSAKSI 2022
Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 ePelesenan 919 661 1116 569 448
2 e-Dana 0 0 0 0 0
3 ePengambilan 0 0 0 0 0
4 W-ICCS 212 144 225 292 200
5 ePengisytiharan 149,600 123,226 168,080 157,467 139,320
6 Ikan Online 34 30 32 32 21

STATISTIK SISTEM PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2021

Bil  NAMA PERKHIDMATAN   BILANGAN TRANSAKSI 2021
Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 ePelesenan 1069 482 612 350 376 404 643 1681 1956 981 1941 1643
2 e-Dana 3 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0
3 ePengambilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,700 0
4 W-ICCS 255 211 217 225 165 380 320 112 226 180 195 202
5 ePengisytiharan 105,710 121,486 173,145 167,725 145,666 88,581 144,859 144,838 161,469 160,846 166,910 145,098
6 Ikan Online 34 41 49 71 44 57 79 31 30 34 33 31

STATISTIK SISTEM PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2020

Bil  NAMA PERKHIDMATAN   BILANGAN TRANSAKSI 2020
Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 ePelesenan 384 474 388 56 338 699 553 475 563 337 466 670
2 e-Dana 170 131 114 11 1 81 33 158 92 47
3 ePengambilan 0 0 53,139 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 W-ICCS 490 423 568 436 391 632 590 440 425 448 358 695
5 ePengisytiharan 206,720 197,170 130,140 46,370 52,940 76,330 95,900 82,540 86,860 77,130 66,870 88,970
6 Ikan Online 31 29 43 28 31 37 30 33 31 36 30 29

STATISTIK SISTEM PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2019

Bil  NAMA PERKHIDMATAN   BILANGAN TRANSAKSI 2019
Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 ePelesenan 431 314 705 347 350 257 370 328 328 331 293 606
2 e-Dana 271  170 124 197 108 93 79 159 214 77 105 118
3 ePengambilan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 W-ICCS 579  452 704 746 590 444 414 681 668 653 538 560
5 ePengisytiharan 227,460 189,020 236,040 200,700 207,100 176,530 214,190 201,100 201,600 230,930 205,890 201,610
6 Ikan Online 3623 4388 4834 4895 3436 4147 4432 4243 4360 2154 1261 1108

STATISTIK SISTEM PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2018

Bil  NAMA PERKHIDMATAN   BILANGAN TRANSAKSI 2018
Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 ePelesenan 447 311 648 395 310 304 475  324 355  285 305 592
2 e-Dana 188 111 209 439  99 388 202  211 174  382 356 342
3 ePengambilan 0 0 54,248 0  105  59  0  80 83 0  0  0
4 W-ICCS 602 522 664  645  538 548 559 564  399 350 744 548
5 ePengisytiharan 258,030 222,910 252,540 257,640 226,900 219,290 268,830 247,340 232,630 268,900 231,170 227,240
6 Ikan Online  369  352 681  1226  2173 2465  2857 2536  2689 2571 2629  2786

STATISTIK SISTEM PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2017

Bil  NAMA PERKHIDMATAN   BILANGAN TRANSAKSI 2017
Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 ePelesenan 430 417  615 339 362  262 374 338 309 261 383  552
2 e-Dana 185 238 228 235 173  178 485 363 119 323  236  412
3 ePengambilan 0  0  0 0  0  0  0  0  0 0  0  0
4 W-ICCS 640  777 711 487  849 561 633 738 456  568  730 624
5 ePengisytiharan 189,968  216,310 263,796  242,460  242,020  198,820  220,350 233,129  221,412 244,842  252,910 218,180
6 Ikan Online 392 387  431 366 382  321 387 429 525 429 371  325

STATISTIK SISTEM PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2016

Bil NAMA PERKHIDMATAN BILANGAN TRANSAKSI 2016
Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 ePelesenan 393 307 677 352 300 411 251 334 417 260 360 651
2 e-Dana 873 633 409 534 463  268  219  208 513 798  424 247
3 ePengambilan 0 0  0  0  0 0 0 0  0 0  0  11
4 W-ICCS  415 343 408  414  479  371 384 686 601 736 676 829
5 ePengisytiharan 207,880 125,820  99,050  118,080  113,820 116,130 107,980  126,560  98,770 132,750  177,560 160,340
6 Ikan Online 113 145 337 287  371  365  301 333  814 558  721 313