Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Unit Integriti

Last updated : 31/03/2021

Carta Organisasi Unit Integriti

VISI

Mewujudkan Warga Kerja LKIM yang menjunjung dan menegakkan prisip integriti dan akautabiliti ke arah mencapai sistem penyampaian awam yang cemerlang.

 

SUBUNIT PENGESANAN, PENGESAHAN DAN TATATERTIB

 • Menjalankan siasatan terhadap aduan melibatkan salahlaku kakitangan LKIM.
 • Menguruskan tindakan tatatertib.
 • Menyediakan laporan tatatertib kepada MOA.
 • Urusetia Tatatertib LKIM.
 • Menguruskan isytihar harta, keberhutangan yang serius, penglibatan dalam politik, pekerjaan luar dan urusan permohonan tanah kerajaan
 • Urusetia AKRAB

 

 

SUBUNIT PENGUKUHAN INTEGRITI DAN PENGURUSAN ADUAN

 • Melaksanakan program Pengukuhan integriti di LKIM.
 • Merancang dan menyediakan Modul kursus integriti kepada Kakitangan LKIM.
 • Melaksanakan pengurusan Aduan awam.
 • Urusetia Mesyuarat Pengurusan Aduan(JKTPA)
 • Menyediakan laporan aduan.

 

 

SUBUNIT PEMATUHAN DAN TADBIR URUS

 • Memantau pematuhan peraturan yang digunapakai di LKIM.
 • Mengadakan naziran Pematuhan peraturan di Bahagian dan Negeri.
 • Urusetia Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus LKIM.
 • Menyediakan laporan pelaksanaan pengurusan Integriti kepada MOA dan SPRM.
 • Mengurus pentadbiran dan Kewangan Unit Integriti.

 

(Klik pautan di bawah untuk maklumat lanjut) :

** Saluran Aduan Rasuah & Tatakelakuan

** Borang Aduan Rasuah & Tatakelakuan

** Pamphlet Aduan Rasuah & Tatakelakuan (Depan)

** Pamphlet Aduan Rasuah & Tatakelakuan (Belakang)

** Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000 [AKTA 605]

POSTER MY INTEGRITI

Hubungi kami:
Unit Integriti,
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia,
Aras 2, Wisma LKIM, Jalan Desaria,
Pulau Meranti, 47120 Puchong,
Selangor.

Telefon : 03-8064 9000 (ext. 9080 / 9081 / 9088 / 9166 / 7500 / 7441)
Faks : 03-8060 1104

Emel : unitintegriti@lkim.gov.my